Vil bygge ny skole på Storslett - åpner pengesekken allerede i 2024