Her vil turlaget bygge aktivitetssenter for barn og unge, men de møter motstand fra bygdefolk