«Festivalsjefen»: – Her går vi pent og pyntelig inn. Ingen skal dette og bli trampet på