Elgen Frits er 250 kilo tung og to meter høy – det skaper utfordringer når den vil inn i butikk

foto