Kontroll ved Kilpis: Syv kjøretøy fikk bruksforbud

FOR DÅRLIG: Flere av vogntogene som ble kontrollert søndag kveld, hadde dekk som ikke var egnet på nordnorsk vinterføre. Dette bildet ble tatt av Veivesenet under kontrollen. Foto: Statens vegvesen