Land Rover som skolebuss

TØFFE KARER: Sjåførene i Tromvik, Hermod Slettnes og Bjarne Johansen, står her på hver sin sida av Tromsbuss’ trafikksjef Ole Jacob Løvhaug. Bak dem ser vi kollektivtilbudet i bygda Foto: Arne Blix