42-åringen fra Tromsø kommer fra stillingen som regiondirektør for NHO Troms og Svalbard.

- Det har vært svært givende å jobbe med og for medlemmene i Troms og Svalbard og for utviklingen av landsdelen. Å få mulighet til å jobbe tett på ledelsen i NHO og bidra i utviklingen av NHOs kommunikasjon for å fremme næringslivets interesser var en mulighet som jeg ikke kunne la gå fra meg. Jeg ser frem til å ta med meg erfaringene fra jobben i Nord-Norge og er trygg på at arbeidet i nord videreføres av mine mange dyktige kolleger og Målfrid Baik som fungerer som regiondirektør for begge de to nordligste fylkene, uttaler Chramer på NHOs hjemmeside.

Overtar

Chramer har vært regiondirektør i NHO i halvannet år. 42-åringen kom fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Norges Sjømatråd, hvor han også i en periode var direktør for Sjømatrådets aktiviteter i Sørøst-Asia. Chramer har også erfaring fra kommunikasjonsjobber i Forsvaret, og er utdannet fra Krigsskolen.

Han starter i stillingen som kommunikasjonsdirektør i desember.

Regiondirektør i Finnmark, Målfrid Baik vil inntil videre overta ansvaret for NHO Troms og Svalbard, og vil dermed fungere som regiondirektør for begge NHOs kontorer i disse to fylkene.

- Vil løfte NHO

Viseadministrerende direktør, Ole Erik Almlid i NHO ser frem til å få Chramer inn i jobben som kommunikasjonsdirektør.

- Christian har gjort en strålende jobb som regiondirektør, og kombinert med hans kommunikasjonserfaring, er jeg trygg på at han vil bidra til å utvikle og løfte NHO videre til beste for norsk næringsliv, sier Almlid.