Vil vurdere å etablere egne kjøkken på sykehjemmene i Tromsø

foto