Vil stenge tunneler for tungtransport – frykter katastrofebranner

foto
VIL STENGE TUNNELANLEGGET: Lastebiler over 12 meter kan bli utestengt fra tunnelanlegget på Tromsøya. Ifølge Johnny Magne Nilsen i Brann og redning er ikke brannsikkerheten god nok i anlegget, og etatene vil derfor forby tunge kjøretøyer over 12 meter i rushtiden. Foto: Ronald Johansen / iTromsø