I dag ble SpareBank 1 Nord-Norges regnskap for 2.kvartal 2014 offentliggjort.

Etter første halvår 2014 hadde de et overskudd før skatt på 897 millioner kroner, mot 497 millioner kroner første halvår 2013.

Resultatet etter skatt ligger på 753 mill. kroner, mot 402 mill. kroner i 2013.

Konsernet melder i i en pressemelding at resultatet er preget av gevinsten fra salget av betalingsløsningsselskapet Nets i mars i år.

- Det gode resultatet i første halvår gir oss finansielle muskler til å bidra til veksten og den lønnsomme verdiskapingen i landsdelen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge i pressemeldingen.