«I dag er UNNs gjennomsnittlige ventetid for første gang i historien under det nasjonale måltallet på 65 dager! Nærmere bestemt 64 dager akkurat nå.», skriver Ingebrigtsen, administrerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, i et Facebook-innlegg onsdag ettermiddag.

– Jeg kan ikke huske at ventelistene har vært så lave, i hvert fall ikke i min tid på ti år som direktør har vi fått det til. Vi har strevet lenge med å få dette til, og i fjor knekte vi koden, sier direktøren til iTromsø.

Opprydding

Ifølge Ingebrigtsen er det et omfattende og systematisk arbeid hos alle klinikkene ved UNN som er årsaken til de lave ventelistene.

– Det er også kombinert med store forbedringer i IT-systemene våre, opprydding i ventelistene og en stor jobb som har vært gjort hva gjelder bemanning i klinikkene hvor man nå styrer behovet i større grad, forteller han.

– Dagen i dag var den første dagen hvor den gjennomsnittlige ventetiden hos oss er under 65 dager. Det er fremdeles noen klinikker og grupper av pasienter hvor ventetiden er lengre. Dette tallet gjelder for nyhenviste pasienter, fra de blir henvist fra fastlegen og til de blir undersøkt ved UNN, og gjelder ikke de som venter på operasjon, forklarer han.

Bedre samarbeid

Han legger til at UNN har forenklet de administrative systemene for å få kortet ned ventelistene, og at det er gjort en god jobb i Helse Nord for å bedre datasystemene ved universitetssykehuset.

– Vi har også forbedret samarbeidet mellom sykehusene i Harstad, Narvik og internt i regionen slik at vi får utnyttet kompetansen vi har ved de ulike sykehusene best mulig, forteller administrerende direktør ved UNN.