Kari Bremnes når fram

NÆRHET: Kari Bremnes skaper en fin nærhet til stoffet hun presenterer. Foto: Helge Matland