Kommende onsdag er det duket for en merkedag i tromsøidrettens historie. Da vedtas etter all sannsynlighet reguleringsplanen som sikrer endelig byggestart for Tromsøbadet og ny turnhall på Templarheimen.

- Den er lagt frem med positiv innstilling. Kommunestyret har behandlet denne saken om Tromsøbadet mange ganger og jeg tror at områdeplanen kommer til å bli vedtatt, sier kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen.

Intens jobb

En konsekvens av det ventede vedtaket, er at Tromsø Skiklubb Langrenn og Tromsø Skiskytterlag får et stort inngrep i sitt nåværende anlegg på Templarheimen.

I hele vår har man i kommunen jobbet intenst med å finne gode løsninger for skiklubben. Så sent som denne uken har man vært på nye befaringer for å se på å flytte anlegget noen titalls meter oppe på Templarheimen.

Men man har foreløpig ikke lyktes med å blidgjøre skiklubbene.

- Vi har hatt noen runder med representanter fra kommunen, og sett på skisser for forflytning. Men det er ikke noe man har kommet i mål med. Det er et prosjekt som krever ganske mye før man kan si at det kan bli noe konkret, sier Erlend Sundstrøm i Tromsø Skiklubb Langrenn.

Etterlyser Grønnåsen-behandling

Det skiklubbene ytrer ønske om, er at man behandler deres reguleringsforslag til et nytt skistadion i Grønnåsen. Det var opprinnelig ett av seks prioriterte nye anlegg for Tromsø kommune, og er foreløpig det eneste som ikke er inne i en realiseringsfase.

- Vi har jobbet med Grønnåsen i tre-fire år. Vi har levert inn et komplett reguleringsforslag for Grønnåsen i februar, og har fått tilbakemelding om at den er stilt i bero. Vi har gitt tilbakemelding om at vi ønsker den behandlet.

- Ser du potensiale for et godt skianlegg på Templarheimen ved en flytting?

- Så lenge man er på skissestadiet, så er mye mulig. Men før en vet om det er mulig å realisere må detaljprosjektering og igangsettingstillatelser være avklart. Dette er ikke gjort på noen få uker, sier Erlend Sundstrøm.

- Vi kan ikke i løpet av noen få uker gjøre en vurdering av et nytt anlegg. Å flytte gjør vi trolig bare én gang, og da må vi treffe. Grønnåsen har vi jobbet mot i flere år, supplerer Steinar Vaadal i Tromsø Skiskytterlag.

Prioriterte

Bjarte Kristoffersen bekrefter at Tromsø kommune har lagt behandling av Grønnåsen-planene på is foreløpig.

Fylkeskommunenes merknader til skiklubbens usikre anleggssituasjonen ved ny reguleringsplan for Templarheimen har vært avgjørende for prioriteringen.

- Det er riktig. Den har vært lagt i bero fordi ganske mange av merknadene og innsigelsen fra fylkeskommunen gikk på fremtiden til skiklubbene på Templarheimen. Det har tatt mye kapasitet fra kommunen å jobbe frem en mulig alternativ løsning på Templarheimen.

Fylkeskommunen har nå droppet sine merknader til reguleringsplanen på Templarheimen, og dermed lagt veien åpen for et positivt vedtak på onsdag.

Uenige

Partene er også uenige om hvor godt egnet dagens anlegg vil være i en helt midlertidig fase kommende sesong.

- Skiskyting vil kunne bruke eksisterende standplass-anlegg i kommende sesong. Området som i dag brukes til start og målgang blir litt smalere, men de kan gå på ski og skyte. Det blir vanskeligere å arrangere skirenn med start og målgang akkurat der det har vært, men i en midlertidig periode bør det gå, om man flytter dette litt sørover for eksempel, sier Kristoffersen.

- Vi kan nok skyte på standplass, men vi ser at den blir som "øy". Det vil bli vanskelig å kombinere skyting og skigåing, som er det skiskyting handler om, sier Steinar Vaadal.

Man er også skeptisk til parkeringssituasjonen på Templarheimen. Onsdagsrennene til skiklubben har hatt opptil 1.000 deltakere på en enkelt onsdag.

- Mulig med løsning

Bjarte Kristoffersen mener at det fortsatt er mulig for kommunen og skiklubben om å enes for en løsning for fremtiden innen kommunestyremøtet på onsdag.

- Ja. Vi har gitt skiklubbene noen alternativ som de må ta stilling til, sier kommunaldirektøren i Tromsø kommune.