Seksjonsleder Aud Helene Dragland og kommunaldirektør Trond Brattland sier at helsehuset også skal romme en lindrende avdeling bestående av ni rom og åtte plasser for etterbehandling av pasienter innen rus og psykiatri.

SE BILDESERIE FRA DET NYE HELSEHUSET HER! (For abonnenter)

69 sengeplasser

– Vi snakker om totalt 69 plasser som også skal omhandle rehabilitering, øyeblikkelig hjelp og korttidsbehandling.

– Sistnevnte har det vært stor mangel på i kommunen. Blant annet har utskrivingsklare pasienter fra UNN blitt en stor kostnad. Med helsehuset i drift skal dette problemet løses, sier Brattland.

Lang prosess

Aud Helene Dragland sier at prosessen med å få helsehuset bygget, har vært langvarig. Totalt vil regningen komme på 310 millioner kroner.

– Tilbudet blir en tverrfaglig satsing hvor også UNN, sykehjemmene og hjemmehjelpen inngår. Ved samkjøring skal pasientene oppleve at det blir bedre flyt i etterbehandlingen.

Helhetlig løp

Dragland understreker at en pasient skal gjennom mange ledd i behandlingen. Nå blir dette løpet helhetlig ved at alt planlegges etter pasientens behov.

I disse dager starter kommunen jakten på kvalifisert personell. Totalt er det snakk om 140–150 personer – alt fra vernepleiere til ernæringseksperter og psykologer.

En del av behandlingen

– Vi skal ha fire–fem kostverter – personer som hjelper pasientene innen kost og ernæring. For å oppnå best mulige resultat i behandlingen, er mat og hygiene viktig. Spesielt for eldre, sier Dragland.

Hun presiserer også at helsehuset skal være diagnoseuavhengig.

Hele mennesket

– Vi skal behandle hele mennesket – ikke som på sykehuset hvor ett problem løses.

– Erfaringene viser at ingen av våre pasienter bare har én sykdom. Bildet er som regel mer komplekst – noe staben på helsehuset skal ta seg av, forklarer Dragland.