– Vi ser etter alle typer frivillige – unge, eldre, tidligere pasienter og deres pårørende og studenter. Foran oppstartskurset til uken, er alle velkomne, sier senterleder Hilde Nordhus.

Les mer: Siv Anne (50) tar opp hansken etter sin avdøde mann

– Er du en person som vil gi litt av deg selv, har du muligheten nå. Alle vil bli skolert gjennom kurs. I tillegg viser det seg at mange som melder seg, er tidligere pasienter som er kommet seg etter sykdommen. Disse er ressurspersoner – ikke bare for senteret, men også for de nye frivillige.

Fagpersonell

I tillegg har Vardesenteret knyttet til seg en del fagpersoner fra sykehuset som bidrar med sin viten. Ikke bare helsepersonell, men også jurister.

Ifølge Hilde Nordhus hadde Vardesenteret over 4.000 besøkende i fjor. Mange var innom daglig.

Utvide tilbudet

– I løpet av desember er senteret på plass i nye og langt større lokaler. Da har vi som mål å utvide aktiviteten noe – blant annet på kveldstid.

Nordhus opplyser at de frivillige vil inngå i en vaktordning hvor de påtar seg ett par vakter i måneden. Varigheten er 2–3 timer hver gang.