Som kjent blar Avinor opp mellom 300 og 500 millioner kroner for ombygging og utvidelse av Tromsø lufthavn.

Flyplassen får utvidet arealet med mellom 5.000 og 5.500 kvadratmeter, og det antas at arbeidet vil ta tre år.

– Vi skal få forbedres sikkerhetskontrollen, utenlandshallen, bagasjeanlegget og flyoppstillingsplass. Dette er viktige hovedspor vi jobber etter, sier lufthavnsjef, Ivar Helsing Schrøen.

Tre skisser

Nå jobber Avinor med totalt tre skisser for utvidelse. Den ene omhandler ombygging nordover, de to andre bygging sørover.

– Vi er nå i fasen hvor vi jobber med skisseprosjekt. Når vi har fått godkjent dette, skal det til forprosjekt. Da blir det mer detaljert, og vi får da i tillegg det totale kostnadsbildet. Deretter blir det besluttet hvilket alternativ vi skal gå for, sier han.

Til tross for at de er tidlig i prosessen, står flyplassjefen fortsatt fast på at ambisjonene er å sette spaden i jorda allerede i slutten av 2017.

– Vi planlegger at ombyggingen skal berøre dagens trafikk minst mulig, men det er naturlig å tro at passasjerer vil på enkelte områder merke det. Det gjelder blant annet flyoppstillingsplasser, så passasjerer må kanskje hentes med buss til og fra flyene, påpeker han.

Møte

2016 ble et historisk år for flyplassen som for første gang leverte et positivt resultat på 14,4 millioner kroner (krever innlogging). I tillegg fortsetter passasjerveksten å øke. I løpet av 2016 reiste til sammen 1.993.653 passasjerer til og fra Langnes. Dette var en økning på 4,8 prosent sammenlignet med 2015, hvor antall passasjerer var på 1.904.258.

– Når vi nå bygger ut, så tar vi hensyn til dagens trafikk med den miksen det er av innland og utland. I tillegg har vi selvfølgelig litt lenger perspektiv. Vi må klare å dimensjonere riktig, sier Schrøen.

Forrige uke var Avinor i møte med fylkeskommunen og kommunen om planene på Langnes.

– Det var en ren orientering om planene og eventuelle innspill til prosjektet, sier flyplassjefen.