Her vil kommunen leie ni parkeringsplasser

Voksenopplæringa, Tildelingskontoret og Boligkontoret skal flytte inn i bygget hvor det gamle postkontoret lå tidligere. Foto: Pellerin AS