Registrerte over 1.000 avvik ved kommunens institusjoner

foto