Skal forske på hva midnattssolen har å si for grøntproduksjonen

foto