Kroken sykehjem vurderes brukt til hybler for vanskeligstilte

foto