Kraftig kinesisk reaksjon på USAs Hongkong-trussel

foto