Av: Frank Lande

Flere i HT-styret skal byttes ut

foto
Linda Beate Randal er styreleder ved Hålogaland Teater.