Ber skoleelever holde seg unna kjøpesenter. Slik reagerer senterlederne

foto