Leietaker må betale huseierne over 50.000 kroner i erstatning

foto