De ansatte i den nye avdelingen var på plass 1. juni, opplyser Tromsø kommune i ei pressemelding.

– Skal sette Tromsø på kartet

Det er Turid Bye, som kommer fra stillingen som kvalitets- og miljøleder i Rambøll Norge, som skal lede det nye klima- og miljøkontoret.

– Vi skal sette Tromsø kommune på kartet over de kommunene i landet som tar klima- og miljøutfordringene på alvor, sier Bye.

– At vi nå har et eget kontor som vil være mer synlige og ha en målrettet satsing til det beste for kommunens innbyggere, er et viktig tiltak i kommunen sin satsing innen klima, miljø og energi, sier byutviklingssjef Mette Mohåg.

Vil ta grep

Kontoret består av fire medarbeidere, og blir til tre når Wim Weber går av med pensjon til høsten.

– Formålet med kontoret er å forvalte den arven som byutvikling, med blant annet Wim Weber, har bygget opp over flere år, samt å ta grep om klima- og miljøutfordringer som ikke har blitt viet så mye oppmerksomhet tidligere. Det er imponerende hva Wim Weber har klart å få til med begrensede ressurser, og hans arbeid gir oss et godt grunnlag å jobbe videre på, sier Bye.

Svevestøv og forsøpling

Bye forklarer at de enda er i en svært tidlig fase og at det er for tidlig å snakke om overordna mål og konkrete løsninger. Det er likevel ting de vil gå i gang med allerede før høsten.

- Saken som omhandler svevestøvproblematikken er øverst på liste og vi går i gang med å finne løsninger der med en gang samt å ivareta påleggene til kommunen. Vi må også se på forspøplings problemet vi har og finne løsninger der.