Tromsdalingen driver Ledelse i Nord AS fra moderne lokaler midt i byens hovedgate. Etter oppstarten 1. januar i fjor, trodde Knudtsen at det skulle ta tid å bygge tillit og økonomi. Nå leder han en millionbedrift.

Fikk en pangstart

61-åringen har alltid jobbet med ledelse – de siste 15 årene i stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling. Så slo han og Elisabeth Utheim – som tidligere var i Sparebanken Nord-Norge – hodene sammen. Derfra var veien kort til å etablere selskapet.

Lokalitetene i Storgata huser ikke bare den nevnte duoen. Knudtsen trekker også fram en rekke andre størrelser som i sum utgjør en ressurs. Ikke bare hver for seg, men også for gründeren.

Spiller på lag

– Mitt mål er å spille på lag med nordnorske bedrifter og ledere. Vi skal være et verktøy for små og mellomstore foretak slik at de står bedre rustet i et stadig tøffere marked.

Kurt Sverre Knudtsen viser her til at det er 45.000 selskap av denne typen i landsdelen. Flesteparten har færre enn ti ansatte. I tillegg er lederen/eieren delaktig i produksjonen.

For og av nordlendinger

– Vi retter søkelyset mot nordnorske aktører. De aller fleste har verken tid eller ressurser til å delta i lederutvikling. Den trenden forsøker vi å endre på – blant annet gjennom vårt eget LIN-program.

Ifølge Knudtsen får stadig flere opp øynene for kompetanseheving og å knytte nye kontakter – gjerne på tvers av næringene. Så langt i år, har Ledelse i Nord AS fulltegnet tre arrangement og flere er på trappene.

Kort levetid

– Jeg og mine samarbeidspartnere ønsker å få bukt med statistikken som viser at altfor mange nye foretak går over ende etter 3-5 år. Her viser erfaringene at det ikke er kompetansen eller medarbeiderne som er årsaken. Men fordi lederen inngår i produksjonen, blir det mindre tid til adminstrasjon – eller mer konkret – fakturering. Dermed blir likviditeten gradvis forverret.

Fått fotfeste

I sitt første driftsår har Kurt Sverre Knudtsen fått fotfeste innen lederutvikling. Selskapet ligger an til å doble omsetningen i sitt andre driftsår.

– Jeg vet at behovet for kompetanseheving er betydelig i nord. Tidligere kom sørnorske aktører nordover for å spre sitt budskap. Nå er det vi som gjør jobben – med hjelp fra nordnorske ledere og gründere som på ulike felt bidrar til å bedre lederskap, personalledelse og strategiarbeid i landsdelen. Behovet er betydelig, sier Knudtsen.