Lekteren til Tromsø mandag – blir trolig ikke brukt til sleping

foto
TIL TROMSØ MANDAG: Lekteren "Boabarge 21" vil trolig ankomme Tromsø og Breivika i løpet av mandagen. Foto: Boa Offshore Foto: Arlette Stubbe