Rykket ut til melding om utagerende mann – fant stjålet sykkel