Sikkerhetsposten på UNN Åsgård fylles opp av straffedømte: – Satt på spissen må du bli dømt for å få langtidsbehandling