Pål Julius Skogholt (SV): – Tvungen lønnsnemnd antyder at offentlig ansatte ikke har streikerett