Gunnar Wilhelmsens «baby» inn i forhandlingene med de fire andre partiene har vært å opprette et hasteutvalg for å dempe utviklingen i sosiale forskjeller i Tromsø.

Dette utvalget skal oppnevnes av formannskapet, men det er klart at det skal ledes av ordføreren selv.

«TEAM RØDGRØNN»: Dette kan se ut som et klassebilde man kan mimre tilbake til. Menneskene som står her er politikerne på rødgrønn side i Tromsø, som nå har funnet sammen i skjønn harmoni. Tirsdag 3. oktober undertegnet de samarbeidsavtalen. Foto: Steffen Todal Lykseth

Flere lærere

SV skryter av å ha forhandlet inn mer «kontaktlærertid» i skolen, det vil si arbeidstid til lærere der de ikke er i klasserommet. Det betyr i praksis økt bemanning av lærere i tromsøskolen, ifølge partitopp Pål Julius Skogholt.

– Det skyldes at tiden kontaktlærerne er ute av klasserommet nødvendigvis betyr at noen andre må steppe inn i undervisningen, sier Skogholt til iTromsø.

Han kunne ikke på stående fot redegjøre for hvor mange lærere det er snakk om.

– Det er klart i plattformen at dette skal vi gjøre gradvis, sier SV-politikeren.

– Var dette landet fra før, eller er det seier i forhandling?

– Jo, det er en seier, fordi nå sier vi at dette skal vi få til i løpet av de fire neste årene, sier Skogholt.

TOSPANN: Her intervjues den ferske varaordføreren Sigrid Bjørnhaug Hammer (SV) på 22 år, og den mer erfarne Pål Julius Skogholt, gruppeleder i SV. Foto: Steffen Todal Lykseth

Tapte kamp for Kvaløyforbindelsen

Sp løfter skolemat i grunnskolen som sin hjertesak i forhandlingene.

– Vi vil helst at det skal være varmmat, men en form for mat i skolen vil det bli. Vi er avhengig av nasjonal hjelp på akkurat dette punktet, sier Kathrine Strandli til iTromsø.

Hun er ensom folkevalgt fra Senterpartiet etter et elendig valgresultat.

– Størrelsesforholdet har ikke blitt tatt opp på den måten jeg hadde forventet.

– Hvor har dere måtte justere ned forventningene?

– Kvaløyforbindelsen. Vi ville helst ha at den skal bygges nå, men vi har fått inn i erklæringen at den står fast i Tenk Tromsø-pakken.

– Så den kan ikke dyttes ut av pakken de neste fire årene?

– Nemlig. Uten oss hadde den ikke stått svart på hvitt i erklæringa.

TAPTE: Sp og Kathrine Strandli kjemper for at Kvaløyforbindelsen skulle prioriteres øverst i bompengepakken, men fikk ikke gjennomslag. Foto: Steffen Todal Lykseth

Ingen hyttelandsby de neste fire årene

MDG fremhevet tyngre satsing på klimatilpassing, og vern av markaområder, som sine vinnersaker.

– Hvis kommunene lenger sør hadde startet med dette tidligere, ville ikke flommen i sommer rammet like hardt. Vi må styrke veinettet vårt. Og vi har selv hyppigere stormflo med vanninntrenging. Det betyr at vi må flytte den gamle søppelfyllinga i Tromsdalen, fordi den vil være veldig utsatt, sier Vögele til iTromsø.

Hun sier at det ikke skal tillates ny bebyggelse i friluftsområde.

– Så det blir ikke Arctic Center-bygging de fire neste årene?

– Ja, det blir ikke nye hyttefelt de fire neste årene. Likevel kan det bli bygget enkelthytter, sier Vögele.

SAMARBEID: Senterpartiet, SV og Rødt undertegner samarbeidsavtalen. Foto: Tora Lind Berg

Ung varaordfører

Sigrid Bjørnhaug Hammer (22) blir varaordfører i Tromsø. Det kunne ordfører Gunnar Wilhelmsen fortelle under signeringen av samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet, SV, Sp og Rødt på Romssa Arena.

– Jeg gleder meg til å arbeide med Gunnar, det blir spennende, sier Hammer.

– Hvilken type varaordfører blir du?

– Jeg er opptatt av å dra ut. Å dra dit folk er. Så jeg håper folk inviterer meg. Jeg håper å være varaordfører for alle, og ikke bare de unge. Likevel har jeg jo veldig god kontakt med dem, sier hun.

ORDFØRER OG VARA: Sigrid Bjørnhaug Hammer (22) blir varaordfører i Tromsø. Hun omtaler seg som ordfører Gunnar Wilhelmsens «venstre hånd». Foto: Steffen Todal Lykseth

Røde Tromsø

Rødt fikk gjennomslag for minst to av fire krav: Et ikke-kommersielt boligprosjekt, samt økt sosialstøtte og fribeløp. Peder Joakimsen (R) hadde fokus på realpolitikk i stedet for posisjoner, og var derfor villig til å gi fra seg flere posisjoner for å få innført politikken Rødt ønsker seg.

– Jeg er stolt over at vi får med de andre til å øke minstesatsen. Vi har ikke bestemt den eksakte summen. Vi vil ha det som Bergen har, som er på 9.070 kroner, og at folk kan få tjene 3.000 uten at det blir trukket ifra, sier Joakimsen.

Han skal være nestleder i den såkalte «Supergruppa». Les mer om den her.

ROMSSA-ERKLÆRINGA: Her undertegner de fire partiene samarbeidsavtalen på Romssa Arena. Foto: Tora Lind Berg