Tilbake til normalen igjen etter korona – millionoverskudd for Harry & Co