En latvier i 30-årene omkom under snøkrabbefiske fra «Hunter» i Barentshavet mandag 30. januar.

Tirsdag har Statens havarikommisjon varslet Sjøfartsdirektoratet om tre sikkerhetskritiske forhold de mener må ivaretas «umiddelbart».

Kommisjonen er tidlig i sine undersøkelser etter ulykken, men råder direktoratet til å påse at rederiet gjør flere sikkerhetsforbedringer.

Dette er de tre funnene Havarikommisjonen viser til i sin rapport:

  • Dårlige språkkunnskaper: Flere av mannskapet har så dårlige engelskkunnskaper at Havarikommisjonen vurderer at det har vært vanskelig å oppfatte både arbeidsprosedyrer og sikkerhetsinstrukser slik at arbeidet kunne gjennomføres på en forsvarlig og sikker måte.

  • Lite eller ingen sikring ved transport av agn: Når besetningen skulle klargjøre agn for teinene, måtte besetningen frakte agnet i bøtter fra akterdekket frem over transportbåndet og til fremre arbeidsdekk. Besetningen måtte bevege seg fremover på båndet med liten eller ingen fysisk sikring fra å falle over bord.

  • Stor fare for å falle over bord ved kobling av teine til line: Arbeidsprosessen med setting av teiner foregikk slik at to fiskere på akterdekk måtte jobbe på et usikret dekk med stor fare for å falle over bord. Det var risiko for å bli dratt med linen ved kobling av teine til line.

Tilbakeholder fiskebåten

– Vi er enig i tilrådingene, som vil bli fulgt opp i tilsynsarbeidet, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Sjøfartsdirektoratet Marit Nilsen til VG.

Sjøfartsdirektoratet har like over klokken 15 tirsdag tilbakeholdt «Hunter», opplyser Nilsen senere i en epost til VG.

– Jeg vil understreke at Sjøfartsdirektoratet tar tilrådingene fra Havarikommisjonen på alvor, og at vi vil følge grundig opp. Det fortjener denne tragiske hendelsen, og vi tar det med oss i vårt videre tilsynsarbeid med fartøy og rederi, skriver Nilsen.

Arbeidsulykken skjedde rundt 100 nautiske mil øst for Hopen, som ligger sørøst for Svalbard.

Besetningen holdt på med arbeid på dekk, da en mann falt over bord.

Havarikommisjonen betegner arbeidsprosessen med setting av teiner om bord som farefull.

– Risiko for å bli dratt med linen

Denne foregikk slik at to fiskere på akterdekk måtte jobbe på et usikret dekk med stor fare for å falle over bord.

Den ene fiskeren klargjorde teiner fra transportbåndet, hvor den andre fiskeren festet teinen til linen som beveget seg bakover og ut av fartøyet helt akterut (bakerst på båten).

– Fysisk kontakt med kobling av teine til line utgjorde en risiko for å bli dratt med linen. Fall over bord i Barentshavet med de rådende arktiske forhold gir stor sannsynlighet for tap av liv, skriver Havarikomisjonens direktør William J. Bertheussen og avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth.

Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet å påse at rederiet Havøy Kystfiske A/S sikrer arbeidsprosessen på akterdekk under setting av line slik at det ikke oppstår risiko for fall over bord.

På ulykkesdagen beskrev vakthavende redningsleder Ørjan Delebekk ved Hovedredningssentralen Nord-Norge forholdene som krevende.

Tøffe forhold

– Det er ekstremt tøffe forhold der oppe nå, med østlig stiv kuling og dårlig sikt, opplyste Delebekk mens søket pågikk.

Havarikommisjonen opplyser at det ble varslet mann over bord og deretter igangsatt søk fra flere fartøyer.

Redningsaksjonen ble avsluttet etter noen kveldstimer, da fiskeren var antatt omkommet.

– Fall over bord i Barentshavet med de rådende arktiske forhold gir stor sannsynlighet for tap av liv, skriver havarikommisjonen.

Ulykken etterforskes

Ulykken etterforskes av Troms politidistrikt. Politi og kriseteam møtte mannskapet da «Hunter» fredag la til kai i Tromsø.

– Rederiet forholder seg nå til Havarikommisjonens og politiets gjennomgang av ulykken, skriver beredskapsleder Andreas Kiplesund i Havøy Kystfiske på Sunnmøre til VG.

Daglig leder Jøran Heide skriver i en SMS til VG at rederiet ikke har noen kommentar til Havarikommisjonen før endelig rapport og undersøkelse er ferdig.

Fisker med teiner

Fiske etter snøkrabbe regnes som en krevende fangstmetode, der utsetting av teiner innebærer en viss risiko for mannskapet.

– Fordi det skjer så fort, har skipper Kjell Endresen på snøkrabbebåten «Prowess» forklart Fiskeribladet.

Sjøfartsdirektoratet har satt i gang en egen kampanje mot fallulykker til sjøs. 14 personer er døde etter fallulykker de siste fem årene.