Fylkessammenslåingen kan sette TIFF i pengeknipe – fikk avslag på støtte

foto