Marijuana-marsjen lørdag hadde slunkent oppmøte, men i ettertid har debatten gått hett på nett.

Brynmor Evans fra Miljøpartiet de Grønne vil ha en narkotikapolitikk som i Portugal, der rusmisbruk behandles som et helseproblem – ikke som et strafferetts-spørsmål.

Derfor vil han og MdG at omsetningen av cannabis skal reguleres statlig, og at bruk og besittelse av små mengder ikke skal straffes.

Klart mindretall

Førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembete, Lars Fause, sier til iTromsø at demonstrantene får holde på som de vil.

Han fremhever at han står for den offisielle holdningen til politi- og påtalemyndighetene i Norge, og at han er fullstendig mot lovliggjørning av cannabis.

– Det er debattert flere ganger, og argumentene bygger på den forskningsbaserte kunnskapen, sier han.

Fause viser til Norsk narkotikapolitiforening, som rapporterer at Norge er det landet med lavest andel unge mennesker som bruker cannabis, i Europa. Han anser ikke legaliseringsdebatten som en dagsaktuell sak.

– Jeg tror ikke debatten er kommet så langt i Norge sier han, og peker på at legaliseringsforkjemperne er i et klart mindretall.

- Tar ikke diskusjonen

Brynmor Evans peker på utviklingen som skjer andre steder i verden, og mener at det ikke er et så kontroversielt standpunkt å være for regulert omsetning av cannabis.

– Jeg vet om flere politikere fra andre partier i Tromsø kommunestyre som er enige med meg. De vil ikke ta diskusjonen, fordi de vil tape velgere på det, forteller han.

Ser på andre land

Evans viser til tall fra europeiske land som har en mer liberal lovgivning enn Norge.

– I Portugal har bruken av cannabis blant unge gått ned fra 18 % til 13 %, hevder Evans.

Videre viser han til Nederland, der han sier snittalderen på heroinmisbrukere går opp.

Ifølge Evans kommer dette av mindre nyrekruttering, grunnet avkriminalisering av cannabisbruk, samt behandling ved heroinmisbruk.

– Narkotikamisbruk er et globalt problem, og da må vi se på hvordan de løser det andre steder i verden, sier Evans.