15. mai kommer det tidligere forskningsskipet «Lance» til Tromsø med selkjøtt

I ANTARKTIS: «Lance» ligger ved iskanten i Dronning Maud Land og blir losset. Bildet er tatt 15. januar 2006. Foto: Morten Andreas Hansen / Norsk Polarinstitutt Foto: Morten Andreas Hansen