Send inn dine forslag på navn til steintrappen

Trappen opp til Fjellheisen skal ferdigstilles neste sommer. Foto: DANIEL LILLEENG