Den nye, mer robuste oppsynsbåten «Rind» på 70 fot erstatter Fiskeridirektoratets tidligere båter.

– Båten markerer et voldsomt løft for Fiskeridirektoratets virksomhet. «Rind» skal brukes til oppsyn langs hele landets kyst, og har dessuten en søsterbåt som skal hjelpe til, sier seksjonssjef Rolf Harald Jensen, som er ansvarlig for sjøtjenesten.

Ikke væravhengig

Ifølge seksjonssjefen er ikke bruken av den nye båten væravhengig, noe som er en stor forbedring. Tidligere har værforhold skapt problemer for Fiskeridirektoratets virksomhet, spesielt i nord.

foto
KLAR TIL Å STARTE ARBEIDET: Seksjonssjef Rolf Harald Jensen i Fiskeridirektoratet er stolt over den nye oppsynsbåten, som måler 70 fot og er full av nytt, moderne utstyr. Foto: Ronald Johansen

«Rind» er blant annet bedre egnet til å operere når det er fare for nedising, fordi det er lagt inn varme i rekka og på dekk.

– Den nye båten vil gjøre jobben lettere for oss. Før kunne mannskapet dra på oppdrag til for eksempel Øst-Finnmark og ikke vite når de ble å komme tilbake, sier Jensen til iTromsø.

Fiskeridirektoratets nye regiondirektør i nord, Hilde Hamnes, var også til stede under omvisningen i Torghuken torsdag.

– Båten skal først ta turen sørover mot Lofoten for å drive overvåking og kontroll på fiskeriene i området, opplyser Hamnes.

Slik skal de bruke den nye båten

– Båten skal brukes til kontroll, overvåking og oppsyn av kystnære fiskerier. Mannskapet skal sjekke garn, ta fangstprøver og samle inn data som skal gis videre til Havforskningsinstituttet. Fiskeriområder kan bli stengt hvis det blir avdekket regelbrudd og brudd på omstendighetskravene, sier Jensen og tilføyer:

– Vi tar oss også av redskapskonflikter mellom fiskere. Vi kan fungere som vitner når det er uenighet om dumping. Men kjernevirksomheten er å ta vare på havressursene, sier Jensen.

foto
KRAFTIGE SAKER: Båten «Rind» skal ifølge seksjonssjef Rolf Harald Jensen løfte Fiskeridirektoratets virksomhet. Båten har to motorer på 500 hestekrefter og gir en maksfart på 20 knop. Foto: Ronald Johansen

Månedsleie

Båten koster ifølge Jensen og Hamnes hele 600.000 kroner i månedsleie.

– Fiskeridirektoratet ønsket å leie båten fra Norwegian Rig Shuttle for å kunne bruke mer ressurser på vedlikehold og selve kjernevirksomheten, som er å drive fiskerioppsyn og å ta vare på havressurser, påpeker Hamnes.

– Båten har en undervannsdrone og et kamera med nattsyn, slik at det blir like enkelt å drive oppsyn på natten som det er på dagen, sier seksjonssjef Rolf Harald Jensen Jensen.