Med unntak av et høylytt Frp og Høyres Gunnar Pedersen vedtok et samlet kommunestyre onsdag å vedta det mye omtalte bompengeforliket.

Før demonstranter fylte salen startet Aps gruppeleder Brage Larsen Sollund debatten.

- Dette er den viktigste og vanskeligste saken kommunestyret i Tromsø skal behandle. Vi har hatt gode konstruktive debatter og diskusjoner som har ledet fram til forliket mellom alle partiene unntatt Frp. Til alle som er misfornøyd, og det er noen, så vit at det er ikke med lett hjerte at vi innfører bompenger.

- Dette vil føre til sikrere skoleveier, flere bussavganger og mer presis buss, og oppgradering av flere veier og nye veiprosjekt.

- Jeg har vært 10 år i kommunestyret, men aldri har vi vært med på en så stor tverrpolitisk enighet. Det er jeg stolt av, sier Sollund.

Demonstrasjon

Halvveis inn i debatten begynte flere titalls demonstranter å fylle opp galleriet i kommunestyresalen. Etter å først ha kommet med tilrop, og applaus roet de aller fleste seg ned.

To demonstranter ble imidlertid vist vekk fra kommunestyresalen fordi de ikke roet seg ned.

Frps Bjørn Gunnar Jørgensen holdt ikke tilbake i debatten.

- Dere sender tidenes regning til befolkningen og til bilistene som skal betale for bompengegildet. Dette viser hvor langt politikerne er kommet fra folk flest og de som bor i byen.

- Se bak dere! Det er demonstrantene som er her som er befolkninga i Tromsø. De vil få regninga, sier han.

Frps representanter omtaler konsekvent de andre partiene som "bompengekameratene".

Borgerlig

Han fyrte seg også mot sine tidligere samarbeidspartnere i Høyre

- Høyres tid som et borgerlig parti er over. Mange i næringslivet har meldt at de blir å forlate sentrum på grunn av bompenger. Så takk til ”næringspartiet” Høyre. Hvordan kan Høyres gå med på et prosjekt hvor nesten en halv milliard sauses bort i driftskostnader, istedenfor å bruke de pengene på asfalt.

Det argumentet går ikke Høyres Erlend Svardal Bøe med på.

- Næringsforeningen i Tromsø har sagt at bompenger og en bymiljøavtale er nødvendig. Jeg synes Jørgensen bør oppsøke og lytte til næringslivet, istedenfor å kun bruke de som et retorisk virkemiddel.

Vanskelig

Bøe holdt et lengre innlegg.

- Dette har vært en vanskelig sak for Høyre. Det er ikke enkelt, og skal ikke være enkelt, å innføre avgifter for innbyggerne i Tromsø kommune, og jeg har stor forståelse for den frustrasjonen som er hos innbyggerne i denne saken.

- Bompenger er helt nødvendig for Tromsøs utvikling. Tromsø trenger at vi gjør investeringer nå, ellers vil det være investeringer vi vil måtte ta i fremtiden uansett, og som kan bli enda dyrere, sier Bøe.

Galskap

Frps Annie Skogman argumenterer iherdig mot bompengeforslaget.

-  Dette er min verste dag i kommunestyret. Hadde jeg sagt hva jeg mente om pengebruken så hadde jeg blitt klubba. Unnskyld ordbruken, men dette er galskap, sier hun.

Gunnar Pedersen (H) brøt med sin egen gruppe og stemte mot bompengeforslaget.

- Jeg vil stemme mot begge forslagene. Jeg står alene, men den som står alene står sterkt. Det er alt for mye i forslaget. Vi må gjøre noen ting, men ikke alle tingene i denne pakken. Derfor vil jeg stemme mot både forliket og Frps forslag.

Jens Ingvald Olsen (Rødt) prøvde å appellere til demonstrantene.

- Dette er ikke et ondsinnet opplegg for å pine folk. Det er et spleiselag hvor staten stiller med 50 prosent av midlene, kommunen og fylkeskommunen stiller med sin andel, og bilistene med sin andel. Dette vil gjøre at bussene slipper å kjøre i husene på folk. Det vil gjøre det tryggere for alle i trafikken, også for dem som demonstrerer her i dag.