98.000 søkere har fått tilbud om studieplass

foto