Hvert tredje barn blir kjørt til skolen – mange på grunn av farlig skolevei

foto