Foreslår 100 millioner til å løfte norsk eksport

foto