I en ny forskrift som trådte i kraft 1. desember krever regjeringen at alle som skal jobbe i barnehage må legge fram gyldig politiattest fra dag én. Tidligere har personer som jobber mindre enn 14 dager sluppet å levere politiattest. Nå må derimot alle ansatte og vikarer levere attest før de begynner i jobben.

Skaper problemer

Den nye forskriften har ført til lange ventelister på politiattester over hele landet. I Tromsø opplever flere barnehager at de ikke får inn nye vikarer og fagpersonell fordi lang ventetid fører til at ansatte og vikarer ikke kan begynne i jobb. Mange mister også flere ukers inntekt i påvente av politiattesten.

– Flere enhetsledere melder at dette har blitt et problem i høst, både når det gjelder vikarer og ansatte som må vente på politiattest, sier Brage Sollund Larsen, byråd for oppvekst, utdanning og idrett i Tromsø kommune, og legger til:

– Når vi må vente på vikarer leier vi inn gjennom vikarbyråene, noe som koster oss ekstra penger. Nå melder byråene om akkurat samme problem. De har også gitt tilbakemelding om at de har vikarer på vent og at de har problemer med å levere vikarer.

– Få ut fingeren

Byråden legger til at han er enig i kravet regjeringen har innført. Han viser imidlertid til at det må legges til rette for at forskriften kan praktiseres når myndighetene først pålegger alle å ha gyldig politiattest.

– Nå må de få ut fingeren og ta tak i ting. Jeg håper politiet får opp øynene og gjør noen ekstra tiltak for å kunne gjennomføre dette i praksis. Dette er veldig ugunstig både for oss som arbeidsgiver og arbeidstakerne. For vår del er det viktig at vi får en snarlig løsning, sier Sollund Larsen.

Mister vikarer

I Tromsø er 39 av barnehagene kommunale, mens 54 er private. Unni Karlsen er fungerende regionleder for Norlandia-barnehagene i Nord-Norge. Aktøren har seks barnehager i Tromsø, og Karlsen forteller at de lange ventelistene for å få politiattest er en stor utfordring for dem.

– Vi har ansatte som ikke får startet i jobb på grunn av at de må vente i seks uker på politiattest, sier regionlederen.

Hun legger til at det samme gjelder for vikarer.

– Mens de venter på politiattest får de seg annen jobb som ikke krever politiattest, og vi mister dem. Dette er en stor utfordring både for oss som arbeidsgiver, og ikke minst for dem som ikke får startet i jobb og taper inntekter, sier Karlsen til iTromsø.

33.000 søknader

Leif Sætrum, leder for politiets enhet for vandelskontroll og politiattester ved Østfinnmark politidistrikt, bekrefter at behandlingstiden for å få politiattest nå er oppe i seks uker.

– Årsaken er flerdelt. Vi har fått inn større mengder attester den siste tiden, i tillegg til at vi har hatt tekniske problemer som har ført til forsinkelser.

Han forteller at enheten per i dag har 33.000 henvendelser som venter på å bli behandlet.

– Her kan det være flere som har søkt flere ganger, så om dette tallet er reelt kan jeg ikke si sikkert. Men vi produserer mellom 1500–2000 attester daglig, og har utstedt 16.000 attester i løpet av de siste to ukene, sier Sætrum.

Gjør grep

Lederen for enheten legger til at det nå ansettes to ekstra personer i engasjement de neste seks månedene, samt at det gjøres oppgraderinger på teknologisiden i et forsøk på å korte ned behandlingstiden.

– Vi har fokus på at vi skal ha raskest mulig behandlingstid. Det er en utfordring, men håpet mitt er at vi kommer à jour og at systemet og teknologien spiller på lag. Vanligvis roer det seg også litt i jula og etter nyttår når det kommer til innkommende søknader, sier Sætrum.

Gir råd

Han har full forståelse for at mange sliter med å få inn nye vikarer og ansatte når ventelistene er så lange, men påpeker at de gjør det de kan for å bedre situasjonen.

– Jeg anbefaler barnehagene å lage seg en tilkallings-pool hvor de ber potensielle vikarer søke om politiattest nå, selv om de kanskje ikke trenger vikarer per dags dato eller den neste måneden. På den måten har de noen som er klare til å steppe inn som vikar når det trengs.

Sætrum råder også de som søker om politiattest om å søke elektronisk, og å opprette en digital postkasse, slik at de slipper postgangen som nok et forsinkende ledd.