Inspektør reagerte på klokkeslett og signatur

foto