Kommunen etterlyser informasjon om asfaltfabrikk

Asfaltfabrikk: NCC etablerer seg i Tromsø. Foto: Tor Heimdahl