Olavsvern Group AS har investert millioner for å ruste opp den tidligere NATO-basen for at den skal være i stand til å ta imot oljerigger. I høst vant de anbudet om å vinterlagre den gigantiske oljeboringsriggen «Songa Enabler», og siden har det vært full aktivitet ved Olavsvern for å være klar i tide.

Den største utfordringen trodde mange kom til å være å finne en måte å ta riggen gjennom den smale og strømsterke Rystraumen, noe mange, inntil i går, trodde var umulig.

– Det var nesten ingen som trodde det var mulig, men kapteinen på riggen mente det var helt ukomplisert. Vi har selvsagt hatt troen hele veien, men det var helt fantastisk å se at det gikk bra. Kapteinen meldte at det kunne gått to rigger samtidig i bredden gjennom, så nå finnes det ikke en rigg i verden som ikke kan komme seg til Olavsvern, forteller baseleder Stein Danielsen.

Fullt hus

Olavsvern huser nå 160 soverom, som alle er fulle fram til «Songa Enabler» er klar for nye oppdrag i Barentshavet senere i vår. Nå drømmer Olavsvern Group AS allerede om nye oppdrag.

– Songa Offshore har allerede gitt oss tilbakemelding på at Olavsvern er en ideell plass for dem, så vi får håpe og tro at vi får flere oppdrag i fremtiden, både fram dem og andre. Vi har boliger, kantine, verksted, dypvannskai og holder til i en av de roligste fjorden i Nord-Norge. Fasilitetene her er perfekte for slike offshore-oppdrag, og så nå skal vi ruste oss opp slik at vi er i stand til å kunne gjøre både ombygging- og påbyggingsoppdrag på rigger i fremtiden, sier Danielsen.

Opptil 200 arbeidsplasser

Danielsen tror nå at de i nærmeste fremtid vil ha 30–40 fulltidsansatte ved Olavsvern, og om oppdragene fortsetter å komme, opptil 150–200 stykker i sving når det står på som verst.

– Vi vil bli en betydelig skattyter i Tromsø by. Kanskje slipper de å innføre bompenger, sier Danielsen og ler.