Sæverud sa tidligere denne uken til iTromsø at var bekymret over beredskapen i nord etter at helikopterbasen på Bardufoss flyttes til Rygge.

– Jeg har satt i gang ei egen utredning om beredskapssituasjonen i Troms og Nord-Norge. Jeg har gitt den høy prioritet og den vil bli klar i etterkant av landmaktutredninga som kommer i høst. På bakgrunn av det vil vi gjennomføre tiltak for å styrke beredskapssituasjonen i Troms.

– La meg være helt tydelig

Amundsen er klar i hans svar til politimesteren.

– La meg være helt tydelig: Det er fullstendig uaktuelt å svekke beredskapen i nord.

Stortinget har gjort et vedtak om flytting av helikopterbasen som vi må forholde oss til. Men den vil ikke flyttes før vi har etablert tilstrekkelig kapasitet i Nord-Norge, sier han og utdyper:

– Vi vil vurdere opprettelsen av en ny 330 skvadron på Bardufoss. Vi oppgraderer nå redningshelikoptrene. «Sea King», skal erstattes av nye AW101 helikopter til redningstjenesten – dette er ekstremt gode helikoptre. Vi vil i den sammenheng vurdere en ny helikopterbase for 330-skvadron, for eksempel på Bardufoss, med nye AW101. Det vil innebære en styrking av beredskapen.

– Helt uaktuelt

– Du går rimelig lagt i å antyde at det kommer en ny helikopterbase nå?

– Jeg må ha Stortinget med meg, og jeg kan ikke garantere på vegne av Stortinget. Men det er helt uaktuelt å bygge ned beredskapen i nord, det kan politimester Sæverud være trygg på, sier Amundsen.

– Har du forståelse for at han uttrykker en bekymring angående beredskapen?

– Jeg har forståelse for at han er bekymret med hensyn til de usikkerhetsmomentene som finnes. De vil vi likevel få avklart med landmaktutredninga og utredningen om beredskapen i nord, som kommer etter dette. Bell-helikoptrene vil tidligst bli flyttet fra Bardufoss i 2019, men det skal uansett ikke skje før annen kapasitet er på plass.