Det melder selskapet i en pressemelding.

Det er etter at styreleder i Helse Nord og administrerende direktør i Bedriftskompetanse - Marianne Telle - har meldt seg inhabil i det videre arbeidet med luftambulansetjenesten.

– Sammen med Marianne Telle har vi nå besluttet å avslutte vårt samarbeid, skriver direktør i Babcock Scandinavian Air Ambilance.

Stoppes umiddelbart

Han fortsetter:

- Telle understreker at hun ikke på noe tidspunkt hadde innsyn i anbudsprosessen, og derfor ikke har vært medvirkende til utfallet av konkurransen. Når hun nå velger å erklære seg inhabil på bakgrunn av situasjonen som har oppstått, forholder vi oss til det.

LES ALT OM AMBULANSESAKEN HER

Samarbeidet avsluttes med umiddelbar virkning.

Enighet om å avslutte

Marianne Telle kommenterer saken slik

– Jeg har ikke hatt noen rolle i anbudsvurderingene, og jeg har ikke hatt informasjon om anbudet. Den eneste rollen styret i Helse Nord RHF hadde i anbudet var å gi økonomiske fullmakter til administrerende direktør i Helse Nord RHF. I vurderingene av habilitet i 2017 var konklusjonen at jeg eller styret i Helse Nord RHF ikke har hatt noen rolle i anbudet som ga grunn til å vurdere habilitet, sier hun.

Hun mener at det likevel er rett og riktig at samarbeidet mellom Babcock og Bedriftskompetanse avsluttes.

– I situasjonen som nå har oppstått er det likevel naturlig at jeg erklærer meg inhabil, og jeg er da også enig med BSAA om at vi avslutter vårt samarbeid om rekruttering av personell, sier Telle.

Leter nytt rekrutteringsselskap

Babcock vil nå være nødt til å leie inn et nytt selskap som skal finne de nødvendige pilotene og andre nøkkelpersoner.

– Vi har 242 kvalifiserte søkere til de utlyste stillingene. Innen vi tar over luftambulansetjenesten 1. juli 2019 vil alle stillinger være besatt og alle piloter være trent opp og klare til å ta over operasjonen, sier Hansen.