Regjeringen bevilger penger for å videreføre byggingen av ny E8

foto