Tolletaten med storaksjon i Oslofjorden og langs Sørlandskysten

foto